ارسال پاسخ برای تمرین چرخه رنگ و تنالیته

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم